Himali Proso Millet

Himali Proso Millet

 350.00


Sugar Free Rice

हिमाली चिनो चामलका विशेषताहरुः

  • चिनी रोगलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउ“छ ।
  • मस्तिष्कलाई शान्ति र शरीरलाई शक्ति दिने ।
  • स्मरणशक्ति बढाउने र उच्च रक्तचाप घटाउने ।
  • रगतलाई शुद्ध र हड्डीलाई बलियो बनाउने ।

Product Description

Sugar Free Rice

हिमाली चिनो चामलका विशेषताहरुः

  • चिनी रोगलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउ“छ ।
  • मस्तिष्कलाई शान्ति र शरीरलाई शक्ति दिने ।
  • स्मरणशक्ति बढाउने र उच्च रक्तचाप घटाउने ।
  • रगतलाई शुद्ध र हड्डीलाई बलियो बनाउने ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Himali Proso Millet”

Your email address will not be published. Required fields are marked *