Himali Jimbu

Himali Jimbu

 100.00


परिचय

 • लसुन जस्तै तर प्याजी रंगमा फुल्ने मसिनो खालको वास्नादार बिरुवा हो जिम्बु ।
 • यसकौ बैज्ञानिक नाम Allium Hypsistum हो ।
 • यो विरुवा हिमाली भेकको ३९०० मिटर देखि ५५०० मिटरको उचाइमा पाइन्छ ।

फाइदाहरुः

 • जिम्बुले अपच, अरुची, वायुगोला, संक्रमित रुघाखोकी, पिनास, पेटदुखाइ, सुनिने, जीउ दुखाई, मुसा तथा गिर्खा आउनेमा लाभ पुर्याउ“छ।
 • चिसो, कफ सम्बन्धी रोगहरु, शरीर दुख्ने भोजन नमिठो लाग्नेहरुलाई खानामा रुचि बढाउ“छ ।

प्रयोग गर्ने तरिकाः

 • दाल तथा सागमा झानेर खाने ।
  • Introduction:
 •  Himalayan Aromatic Leaf Garlic:
  Himalayan aromatic leaf garlic looks like garlic having blooming with onion color in tiny shape with fragrances which grows in approximately 3900 m. to 5500m. height of Himalayan range.  It is named as Allium hypsistum in scitific name.

  Benefits: 

  Himalayan aromatic leaf garlic cures indigestion, gastric, loss of appetite, infection of common cold, nose and pain of stomach problem. It is beneficial for swelling, pain in the body, tiny pimple of mouse. It prevents from cold flu, cough and loss of appetite.

   

  Methods of taking Himalayan aromatic leaf garlic:

  • We can take in roasting in oil and mixing in the pulses and spinach

Product Description

परिचय

 • लसुन जस्तै तर प्याजी रंगमा फुल्ने मसिनो खालको वास्नादार बिरुवा हो जिम्बु ।
 • यसकौ बैज्ञानिक नाम Allium Hypsistum हो ।
 • यो विरुवा हिमाली भेकको ३९०० मिटर देखि ५५०० मिटरको उचाइमा पाइन्छ ।

फाइदाहरुः

 • जिम्बुले अपच, अरुची, वायुगोला, संक्रमित रुघाखोकी, पिनास, पेटदुखाइ, सुनिने, जीउ दुखाई, मुसा तथा गिर्खा आउनेमा लाभ पुर्याउ“छ।
 • चिसो, कफ सम्बन्धी रोगहरु, शरीर दुख्ने भोजन नमिठो लाग्नेहरुलाई खानामा रुचि बढाउ“छ ।

प्रयोग गर्ने तरिकाः

 • दाल तथा सागमा झानेर खाने ।
  • Introduction:
 •  Himalayan Aromatic Leaf Garlic:
  Himalayan aromatic leaf garlic looks like garlic having blooming with onion color in tiny shape with fragrances which grows in approximately 3900 m. to 5500m. height of Himalayan range.  It is named as Allium hypsistum in scitific name.

  Benefits: 

  Himalayan aromatic leaf garlic cures indigestion, gastric, loss of appetite, infection of common cold, nose and pain of stomach problem. It is beneficial for swelling, pain in the body, tiny pimple of mouse. It prevents from cold flu, cough and loss of appetite.

   

  Methods of taking Himalayan aromatic leaf garlic:

  • We can take in roasting in oil and mixing in the pulses and spinach

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Himali Jimbu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *