हिमाल खड्का

मैले आज भन्दा धेरै पहिला जुम्लाको सिमी लगायत मार्सीधानको बारेमा सुनेको थिए, याहाँ उपलव्ध रैछ ।